top of page

Uzņēmuma vērtēšana – nepieciešamība vai formalitāte?

Publikācijas:

Bilance 2021.g. aprīlis

Uzņēmuma jeb biznesa vērtēšana saistās ar virkni pasākumu kompleksu, kas tiek īstenoti pie biznesa darījumu veikšanas. Kas ir šie darījumi un cik izšķiroša loma tieši uzņēmuma vērtēšanai var būt katrā no konkrētajiem gadījumiem, skaidro Auctus Capital vecākā finanšu analītiķe Natalja Sniega.

Vajadzība pēc biznesa vērtēšanas var rasties vairākās situācijās – gan apsverot domu par uzņēmuma pirkšanu – pārdošanu, gan gadījumos, kad plānota investora piesaiste, kā arī stratēģiskās plānošanas vajadzībām, lai labāk orientētos tirgū un pilnvērtīgāk veidotu nākotnes plānus.

Ir situācijas, kad biznesa vērtēšana ir obligāts solis. Viens no tiem ir biznesa darījumu plānošana – lemjot gan par uzņēmuma pārdošanu, pirkšanu vai apvienošanos, gan par investora piesaisti. Vērtējums būs nepieciešams, lai korekti noteiktu vēlamo darījuma cenas diapazonu. Vērtējums palīdzes arī novērst situāciju, kad investors ir ieinteresēts un gatavs darījumam, bet darījums netiek realizēts dēļ esošo īpašnieku nepamatotām ekspektācijām par uzņēmuma vērtību, vai arī puses nespēj pietiekami argumentēt piedāvāto darījuma cenu. Ņemot vērā, ka uzņēmuma pārdošana un investoru piesaiste mēdz būt laikietilpīgs process, var rasties vajadzība pēc kāda laika pārskatīt iepriekš noteikto uzņēmuma vērtību, parasti to ietekmēs uzņēmuma spēja sasniegt rezultātus saskaņā ar nosprausto budžetu un vadības plāniem.

Biznesa vērtējums var būt arī formalitāte, ja runa ir par stratēģisko plānošanu. Atkarībā no uzņēmuma īpašnieku nākotnes mērķiem, šeit var būt arī pietiekams indikatīvs, aptuvens vērtējums.

Auctus Capital praksē ir bijuši dažādi gadījumi, kad vērtējums bijis kā nepieciešamība. Piemēram, vērtējums tika veikts mazākuma akcionāru interesēs. Situācijā, kad vairākuma akcionārs piedāvā atpirkt mazākuma akcionāram piederošās uzņēmuma daļas, pusēm mēdz atšķirties uzskati par šo daļu vērtību. Neatkarīgs vērtējums palīdzēja mazākuma akcionāram argumentēt savu viedokli par daļu cenu un panākt sev labvēlīgākus darījuma nosacījumus.

Gana bieži esam sastapušies ar situāciju, kad viens no diviem uzņēmuma īpašniekiem ir ieinteresēts pārdot savas daļas, bet otrs – nav ieinteresēts tās atpirkt. Cilvēkiem bez pieredzes uzņēmumu pirkšanā un pārdošanā šī situācija dažreiz šķiet pārlieku grūti atrisināma. Šajā gadījumā lieti noder pieaicināt konsultantus, kas veiks uzņēmuma daļu vērtēšanu un palīdzēs atrast daļu pircēju, sastrukturēt darījumu, atrast nepieciešamo finansējumu darījuma realizācijai. Ir bijuši gadījumi, kad iesaistoties konsultantam, viens no īpašniekiem maina savu viedokli un nopērk kapitāldaļas no sava bijušā partnera.

Biznesa vērtēšanai pastāv dažādas metodes.

Nosakot vērtību, parasti tiek izmantotas vairākas metodes, vēlāk nosakot vidējo svērto vērtību, lai iegūtu maksimāli objektīvu rezultātu un izlīdzsvarotu katras metodes trūkumus. Visbiežāk izmantotās vērtēšanas metodes ir:

Ieņēmumu metode. Šī metode ņem vērā gan vēsturiskos uzņēmuma darbības rezultātus, gan nākotnes prognozes, konvertējot tās šodienas vērtībā. Galvenais faktors ir paša uzņēmuma darbības rezultāti un spēja sasniegt plānoto. Diskontētās naudas plūsmas metode izmanto nākotnes naudas plūsmu, kas balstās uz rūpīgi veidotajām prognozēm un tiek diskontēta, lai noteiktu tās vērtību šodien. Šeit uzņēmuma vērtību ietekmēs izaugsmes plāni, esošā un sagaidāmā kapitāla struktūra, uzņēmuma darbībai nepieciešamais investīciju apjoms. Šī metode parasti paredz, ka uzņēmums nākotnē turpinās darboties un attīstīties, taču metode var tikt pielietota arī pretējā gadījumā.

Salīdzināšanas metode. Šī metode atšķirībā no iepriekšējās vairāk fokusējas uz faktisko uzņēmuma stāvokli. Tirgus situācijai šeit ir izšķiroša ietekme uz uzņēmuma vērtību, nākotnes prognozes netiek ņemtas vērā. Vērtības noteikšana balstās uz tirgū notikušu darījumu salīdzināšanu, izvērtējot, cik investori bija gatavi samaksāt par līdzīgiem uzņēmumiem. Vidējie nozares koeficienti var tikt piemēroti uzņēmuma finanšu rādītājiem – apgrozījumam, peļņai pirms nodokļiem un procentu maksājumiem, EBITDA. Iegūtais rezultāts tiek koriģēts, ņemot vērā uzņēmuma saistību apjomu un struktūru. Pielietojot salīdzināšanas metodi Baltijas valstu tirgū, ir svarīgi izvēlēties un atrast piemērotākos piemērus salīdzināšanai. Piemēram, nebūs objektīvi salīdzināt vietējo vidējā izmēra uzņēmumu ar Eiropas biržās publiski kotētiem uzņēmumiem.

Izmaksu metode.  Biznesa vērtība tiek noteikta atkarībā no tā, cik lieli ieguldījumi ir nepieciešami, lai no jauna izveidotu līdzīgu uzņēmumu ar visu tā aktīvu bāzi.

Ir situācijas, kad uzņēmumu pirkšanas – pārdošanas vai apvienošanas darījumos, kā arī piesaistot investora finansējumu, biznesa vērtības un līdz ar to arī darījuma cenas precizēšanai tiek veikts uzņēmuma padziļinātās izpētes process jeb due-diligence. Parasti tas tiek veikts, kad darījumā iesaistītās puses ir indikatīvi vienojušās par darījuma nosacījumiem, investors vai pircējs ir guvis sākotnējo priekšstatu par mērķa uzņēmumu. Due-diligence process ļauj investoram pārliecināties par faktiskās situācijas atbilstību pārrunās iegūtajai informācijai. Šāda padziļināta izpēte parasti ir obligāts priekšnosacījums darījuma noslēgšanai un var būtiski ietekmēt darījuma nosacījumus. Piemēram, ja šajā procesā tiek atklāti kādi finanšu riski, kas var ietekmēt uzņēmuma darbību pēc darījuma noslēgšanas, investors rūpīgi izvērtēs iespējas tos novērst un ar to saistītās izmaksas. Arī potenciālās izmaksas, kas var rasties riskus nenovēršot, tiek novērtētas un ierēķinātas cenā.

Biznesa vērtības noteikšanā ir svarīgas ne tikai vērtētāja zināšanas un izpratne par vērtēšanas standartiem un labāko praksi, bet arī faktiska pieredze uzņēmumu pirkšanas – pārdošanas darījumu strukturēšanā, vadīšanā un realizācijā. Tikai iesaistoties reālo darījumu procesos ir iespējams izvērtēt visas nianses un tirgus specifiskos apstākļus, kas var ietekmēt biznesa vērtību. 

 

Auctus Capital profesionāļu komanda noteiks uzņēmuma vērtību un, pēc klienta pieprasījuma, sniegs turpmāku palīdzību vēlamā darījuma vešanas procesā.

bottom of page