top of page

COVID ierobežojumi nav šķērslis M&A darījumu attīstībai

 

 

Uzticības un stabilu attiecību veidošana, sanāksmju organizēšana, klātienes tikšanās un pat šķietami tik pašsaprotams solis kā rokasspiediens - būtiskas M&A darījumu noslēgšanas sastāvdaļas, sākot no sarunām par potenciālo sadarbību, līdz pat darījuma pēdējam posmam – līguma slēgšanai. Tā tas ir bijis līdz Covid pandēmijas radītajām pārmaiņām, gan ikdienā, gan arī biznesa vidē. Kā radītās pārmaiņas ietekmē M&A darījumu struktūru, kāda būs turpmākā sadarbība starp Pircēju un Pārdevēju, vai pēc Covid pārvarēšanas viss atgriezīsies kā bijis, jeb tomēr jaunās tendences saglabās savu nozīmību arī turpmāk, to varēsim novērot jau tuvākajā laikā - komentē Mārtiņš Bluķis, Auctus Capital partneris.

 

Lai arī vairākums noteikti minētu pārmaiņu radītās negatīvās sekas, tomēr, neraugoties uz virkni ierobežojumiem, kas pirmajā acumirklī varētu šķist kā šķērslis biznesa attīstībai, uzņēmēji rod jaunus risinājumus, pielāgojas apstākļiem un rada uzticību stiprinošas attiecības arī attālināti.  Fakts, ka tikšanās klātienē, pārrunas un sanāksmes jau var tikt uzskatīts kā ekstra un kaut kas neikdienišķs, arī Baltijas mērogā attālināta darījumu slēgšana kļuvusi par pašsaprotamu soli. Pozitīvais ieguvums – laika resursu ietaupījums un spēja jebkurā laikā un vietā nodrošināt procesa kontroli. Tas atvieglo darījuma ātrāku norises virzību uz noslēgšanu.

Šī gada 1. februārī tika noslēgts pirkšanas – pārdošanas darījums, kas bijapilnībā veikts attālinātā komunikācijā starp SIA IRVE un AS ELIS Tekstila Serviss, kurā AUCTUS CAPITAL pārstāvēja Pārdevēju puses IRVE akcionārus. Tika pārdota uzņēmuma IRVE daļa no galveno pakalpojumu bloka – darba apģērbu nomas bizness, Pircējam ELIS pārņemot savā īpašumā darba apģērba nomas pakalpojumu un ražotni Salaspilī. Darījuma īstenošanai tikai piesaistīts profesionāls M&A un finansējuma piesaistes konsultāciju  uzņēmums,  pārstāvot Pārdevēju pusi, lai Pārdevējs saņemtu augstāko tirgū iespējamo pārdošanas cenu, un, lai darījums būtu pareizi sastrukturēts un Pārdevēju pusei samazinātos riski par naudas saņemšanu. Sarunas starp IRVE pārstāvjiem RĪGĀ un ELIS pārstāvjiem Francijā tika risinātas attālināti, laikā, kad ceļošanas iespēja bija ierobežota.

Visa būtiskā darījumu procesa saziņa notika bez klātbūtnes tikšanās. Prezentācijas, pārrunas, virtuālā datu istaba, Due Dilligence, līgumu saskaņošna un arī darījuma parakstīšanu (deal signign), kas nereti tiek atzīmēts ar glāzi šampanieša, šoreiz notika katram parakstot dokumentus savā darbavietā un kurjeriem nodrošinot to apmaiņu.

M&A darījumu veikšana, procesu nodrošinot attālināti, ir kļuvusi par jauno ikdienas normu, un var droši apgalvot, ka arī turpmāk pēc COVID ierobežojumu mazināšanās, attālināts darījuma slēgšanas process paliks kā nozares prakse.

bottom of page