top of page

Ielūkoties mežsaimniecības nākotnē

Publikācija: Latvijas Avīze 2021.g. marts

Meži – Latvijas zaļais zelts. Ilgtspēja un vērtība, kas nereti tiek pielīdzināti mežsaimniecībai kā vienai no saimnieciski svarīgakajām nozarēm Latvijā arī vēsturiskā skatījumā. Lai arī koksnes un tās izstrādājumu eksports, kas ir viena no ienesīgākajām eksporta nozarēm Latvijā, ik gadu pieaug, ne mazāk svarīga ir mežu stādīšana un kopšana. Kā parāda Centrālās statistikas pārvaldes dati –

ik gadu Latvijas mežu platība un koksnes krāja pieaug, tādā veidā vairojot meža pozitīvo ietekmi uz tautsaimniecību.

(Avots: CSP datubāze internetā, (tabula: MSG010). Valsts meža dienesta dati.)

Pēc Meža resursu monitoringa datiem 2020. gada 1. janvārī, Latvijā meža platība bija 3 292 tūkstoši hektāru, no kuriem valstij pieder 1 521 tūkstotis hektāru (46,2 % no visu mežu platības), pārējo īpašnieku meža kopplatība bija 1 771 tūkstotis hektāru (53,8 % no visu mežu platības). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2019. gadā izcirstās koksnes apjoms ir palielinājies par 3,7 %. (Avots: Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava” publicētie monitoringa dati)

Centrālās Statistikas pārvaldes dati liecina, ka, lai arī izcirstās mežu plātības joprojām pārsniedz atjaunoto meža platību, tikai 2015. gadā nedaudz šo dinamiku mainot, tomēr meža atjaunošanas procesiem ir augšupejoša tendence.

(Avots: CSP datubāze internetā (tabulas: MEG020, MEG060). Valsts meža dienesta dati.)

Kā skaidro viens no mežsaimniecības nozares TOP uzņēmuma pārstāvjiem: “Mežu apsaimniekošana ir nepārtraukts process, kas ietver daudz vairāk par koku stādīšanu un ciršanu – lai mežs ienestu īpašniekam vislielāko peļņu, ir jāparūpējas par meža vides izpēti un uzturēšanu ilgtermiņā. Piemēram, cirsmās ar piemērotu augsni un darba apstākļiem būtu jāveic mežizstrāde ar harvesteriem vai motorzāģiem. Katrai cirtei jāizvēlas tādi instrumenti, kas nodrošina iespēju sagatavot visaugstākās kvalitātes koksni. Šajā gadījumā lietderīgs ir paaugstinātas caurgājamības forvarderis ar platajām purva riepām, kas izved arī zarus un cirsmu atliekas, ko cita veida tehniskā aparatūra nespēj paveikt.”

 

Jaunas tehnikas iegādi, kas nenoliedzami devusi papildus atspēriena punktu sniegto pakalpojumu klāsta un iespēju nodrošināšanai, ir palīdzējusi finanšu piesaiste sadarbībā ar M&A un kapitāla piesaistes konsultāciju uzņēmumu Auctus Capital, kas otrreizējas, veiksmīgas sadarbības rezultātā piesaistījis uzņēmumam ap 1 milj. Eur finansējumu jaunas tehnikas iegādē.

Valsts meža dienesta apkopotā informācija liecina, ka 2019.gadā Latvijā kopā atjaunoti 44,7 tūkst. ha meža, no kuriem valsts mežā atjaunoti 15,6 tūkst. ha, pārējo īpašnieku mežā atjaunoti 29,0 tūkst. ha.  Salīdzinot ar 2018. gadu - 2019.gada atjaunošanas apjomi ir par 3,6 tūkst. ha lielāki, paredzot optimālu un līdzvērtīgu dinamiku gada laikā vienlaidus cirtēs nocirstajām platībām.

Ar pareizi koptu mežu piecu gadu laikā ir iespējams palielināt tā vērtību par 25-30%, kas nozīmē, ka efektīva mežu izmantošana ir pašu īpašnieku atbildība gan savās interesēs, gan domājot par mežsaimniecību kā valstiski svarīgas tautsaimniecības nozares nostiprināšanos ilgtermiņa nākotnes skatījumā.

“Visi lielākā vai mazākā mērā ir dzirdējuši viedokli, ka mežsaimniecība ir perspektīva nozare, taču ne katrs var iedziļināties visās niansēs, izaicinājumos un arī problēmās, ar kurām nozares uzņēmumiem nākas saskarties. Arī kredītiestādēm ir dažāda izpratne par šīs nozares uzņēmumu finansēšanas iespējām, tāpēc šādā situācijā profesionāla un nozari izprotoša finanšu konsultanta pienesums ir īpaši nozīmīgs. Balstoties uz savu līdzšinējo pieredzi un veiksmīgo sadarbību ar mežsaimniecības un mežizstrādes nozaru uzņēmumiem, Auctus Capital var piedāvāt uzņēmumiem piemērotāko finansēšanas modeli, piemeklējot atbilstošāko finansētāju” - komentē Auctus Capital finanšu projektu vadītājs Edgars Mālkalns.

koksnes krāja.png
mežu atjaunošana.png
bottom of page